Փաստաթղթերի ներկայացման ժամանակացույց

Փաստաթղթերի ներկայացման ժամանակացույց

 

Բ Ա Ր Ի  Գ Ա Լ ՈՒ Ս Տ

                                                            Աղվանիի  հիմնական  դպրոցը 

2018 — 2019 ուստարվա առաջին դասարանցիների ընդունելություն կատարում է 

                                 հունիսի 1-ից ՝  ամեն  օրբացի շաբաթ   և  կիրակի  օրերից

                                                                               ժամը՝  10:00 – 15:00 

Դպրոց կարող են ընդունվել այն երեխաները, որոնց վեց տարին լրացել կամ լրանում է տվյալ օրացույցային տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

 Առաջին դասարանի ընդունելության համար  անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

  1. Թղթապանակփաստաթղթերի համար
  2. Դիմում (լրացվում է դպրոցում)
  3. լուսանկար՝ 3×4 չափսի
  4. Տեղեկանքբնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված   լինելու մասին
  5. Տեղեկանքհամայնքից
  6. Բժշկական քարտ / հ. 26 ձև/
  7. Ծննդյան վկայական /բնօրինակ, պատճեն/
  8. Ծնողի անձնագիր /բնօրինակպատճեն/                                                                                                                                                                                                                                                                                           ՏՆՕՐԵՆՈՒԹՅՈՒՆ