Դասարանների թիվը

Դասարանների թիվը

2017-2018 ուստարում դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը՝ ըստ դասարանների՝

1-ին դասարան -1 աշակերտ                                                                                                                                                                              1-ից 4-րդ դասարանների աշակերտների ընդհանուր թիվը՝ 1

6-րդ դասարան — 1 աշակերտ
7-րդ դասարան — 1 աշակերտ

5-ից 9-րդ դասարանների աշակերտների ընդհանուր թիվը՝ 2